Black Badge

DÁM KHÁC BIỆT

Black Badge dành cho những người khước từ sự tuân thủ và sống theo những nguyên tắc của riêng họ. Black Badge dành cho sự đổi mới, những người tiên phong, những người phá vỡ quy tắc - và trên hết - những người dám làm.

 Số loại (Model code)
BLACK BADGE GHOST (TD61)
BLACK BADGE CULLINAN (TV81) 
 Mức TTNL kết hợp (combined) l/100km  20.39  17.26
 Mức TTNL trong đô thị (in urban cycle) l/100km  31.36  24.41
 Mức TTNL ngoài đô thị (in rural cycle) l/100km  14.27  13.09

Black Badge
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ